Privacy

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Zandvoort Draadindustrie BV, Grutbroek 50, NL-7008 AN Doetinchem.
Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het invullen van het contactformulier op de website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u, dan kunnen persoonsgegevens zijn. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:
– uw voor- en achternaam- uw adresgegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres
– uw IP-adres

Het gebruik
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail of per post contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, deze gegevens worden gebruikt voor het beter afstemmen van de content op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via ons contactformulier, ons een email te sturen via hjz@hjz.nl of telefonisch via +31314333441.
Contactgegevens

Zandvoort Draadindustrie BV
Bezoekadres: Grutbroek 50 – 7008 AN Doetinchem – Nederland
Kvk: 09047752